Turbo (Malayalam)

NRCAST: Mammootty, Anjana Jayaprakash, Kabir Duhan Singh, Niranjana Anoop, Shabareesh Varma, Sunil Varma

DIRECTOR: Vysakh

RUN TIME: 150 min